Now I very, very pleased Fool-pick and Eviku-lampion ! Why? I got them their third awards blog! Girls - I appreciate it and thank you very much!
and now one from Ladka ...............Thanks!!

Dnes mě moc a moc potěšila Fool-pick a Eviku- lampion!! Proč? Dostala jsem od nich své třetí ocenění blogu! Holky - moc si toho vážím a strašně moc děkuji!!!
a ještě jedno od Laďky............děkuji!!


This award can be granted up to 9th blogs and include a link to the person who gave you awards.
And here are my award-winning blogs:

Toto ocenění můžeš udělit maximálně 9.blogům a uvést odkaz na toho,kdo ti ocenění dal.
A zde jsou mnou oceněné blogy:

LuciaK1540
Janina64
Mag design
MALINA design
Jana Toros
Dagi blog

0 komentářů:

Okomentovat