Fool-pick did me great joy for today, when I got the second blog award from her ! Then I very, very thank you - I am happy that you like my blog and my LO ! Thanks!

Velikou radost mi pro dnes udělala Fool-pick, když jsem od ní dostala své druhé ocenění blogu! Tímto moc a moc děkuji - jsem šťastná, že se můj Vám můj blog a mé LO líbí! Díky!

Pravidla razítka:
1. Pošli razítko - pečeť
2. Popiš svůj blog
3. Poděkuj tomu kdo ti razítko poslal
4. Nominuj 5 a více lidí, kteří jsou ocenění zaslouží

1. Send stamp - seal
2. Describe your blog
3. Thank you stamp it who sent
4. Appoint your candidate 5 or more people who deserve awards

my nomination:/mé nimonace
1.http://ladkascrap.blogspot.com/
2.http://pstogether.blogspot.com/

1 komentářů:

moc děkuji za ocenění, jani, moc si toho vážím.

Okomentovat