I got the first blog awards - from LuciaK1540 - this too thank you! I am very happy!

Dostala jsem první ocenění blogu - od LuciaK1540 - tímto moc děkuji! Jsem moc šťastná!


Here are the rules to insert into your blog:
1. Add the blog in your Award On.
2. Include the link of whom thou hast the award.
3. Nominate 7 or more blogs.
4. Leave a message that the Award will be picked up when you can.

Zde jsou pravidla, vložit do svého blogu:
1. Přidejte si blog ve vašem Cenu On.
2. Obsahovat odkaz na kterého jsi zadání.
3. Nominovat 7 či více blogů.
4. Zanechat vzkaz, že zadání bude vyzvednout, když můžete.

0 komentářů:

Okomentovat